Ivo Andrić - izreke, citati, misli...

Kažite mi gdje ima ljubavi! Kažite mi gdje da bježim od zla, kažite: gdje da se sklonim od mržnje!

Ivo Andrić

Ima jedna činjenica koja može da me zabrine. Često čujem da naši ljudi govore o meni kao o dobrom i savesnom radniku. Ja, međutim, znam najbolje kakav sam radnik, koliko sam vremena u svom životu potraćio uludo, koliko sam poslova ostavio nesvršenih, koliko dužnosti neispunjenih, čak i onda kad je od njihova izvršenja zavisila šteta ili korist drugih ljudi. I dan-danas ja radim ćudljivo i neredovno. I znajući sve to, moram da se zabrinuto upitam: kakvo je to shvatanje rada kod nas kad i za čoveka kao što sam ja mogu da kažu da je vredan i savestan, i da me navode kao primer dobrog radnika. Ili je to, možda, samo kleveta u pozitivnom smislu, deo one opšte sklonosti da se o takozvanim javnim ljudima pričaju legende i netačnosti svake vrste?

Ivo Andrić

Naš čovek ne ume i ne može da se lako i pravovremeno zaustavi ni pri usponu ni u padanju.

Ivo Andrić

Ima u nekim ljudima bezrazložnih mržnji i zavisti, koje su veće i jače od svega što drugi ljudi mogu da stvore i izmisle.

Ivo Andrić

Godinama i danima ja sam vam govorio o svijetu oko sebe i o tome kako ga ja vidim i osjećam. Nekad je to bilo ono što ste očekivali od mene, a ponekad je vaše očekivanje bilo i prevareno. Ali, svakako se time stvorila između vas i mene izvjesna navika, za mene gotovo obaveza: da ja kazujem a vi da primate, i da sudite o onom što sam rekao.

Ivo Andrić

Dvaput bivamo, izgleda, kažnjavani za naše lude i »grešne« želje. Prvi put kad patimo što ne možemo da ih ostvarimo; i drugi put kad, videći svoje želje ostvarene, sa stidom i očajanjem uzalud bežimo od svoje sreće. To važi naročito za slavu i novac.

Ivo Andrić

Svi ljudski pokreti proizlaze iz potrebe za napadom ili odbranom.

Ivo Andrić

Jedan od znakova njihove slabosti, to je njihova potreba da se mjere i upoređuju sa drugima.

Ivo Andrić

Smisao i dostojanstvo puta postoje samo utoliko ukoliko umijemo da ih nađemo sami u sebi.

Ivo Andrić

Najnoviji tekstovi...

Pratite nas na Facebooku...

Mudrosti...

" Odjeća čini čovjeka. Goli ljudi su napravili malo uticaja na historiju. "
Mark Twain

Inspiracijski citati...

"Ko god je sretan i druge će sretnim učiniti. "
Anne Frank

Motivacijski citati...

"Ključ je u tome da si uvijek u društvu onih ludi koji te uzdižu i čije prisustvo iz tebe izvlači ono najbolje. "
Epiktet

Izreke o prijateljstvu...

"Prijateljstvo je jedna duša podijeljena u dva tijela. "
Aristotel