Hipokrat - izreke, citati, misli...

Liječi ponekad, njeguj često, a tješi uvijek.

Hipokrat

Napravi sebi kao naviku dvije stvari; pomaži, ili bar ne čini nikome štetu.

Hipokrat

Liječenje je stvar vremena, a u nekim slučajevima stvar prilike.

Hipokrat

Mudar čovjek treba smatrati zdravlje kao jedan od najvećih blagoslova, te naučiti kako da u vlastitim mislima izvuče korist iz svoje bolesti.

Hipokrat

Nagle promjene uvijek su opasne. Svaka pretjeranost protivna je prirodi. Postupnost je sigurna.

Hipokrat

Kada bismo svakom pojedincu mogli pružiti pravu dozu njege i vježbanja, niti premalo, niti previše, pronašli bismo najsigurniji put ka zdravlju.

Hipokrat

Nauka je majka znanja, ali mišljenja rađaju neznanje.

Hipokrat

Neka vaša hrana bude lijek, a vaš lijek vaša hrana.

Hipokrat

Gdje god se voli umjetnost liječenja, tu se u isto vrijeme voli i humanost.

Hipokrat

Prirodne sile u nama su pravi liječnici bolesti.

Hipokrat

Život je kratak, a stjecanje vještine dugo, dok je zgodna prilika trenutačna, iskustvo varljivo i odluka o prosuđivanju teška.

Hipokrat

Kad god doktor ne može učiniti dobro, on se mora suzdržati od činjenja zla.

Hipokrat

Hodanje je čovjekov najbolji lijek.

Hipokrat

Važnije je znati kakva vrsta čovjeka ima oboljenje, nego znati od kakve vste bolesti čovjek boluje.

Hipokrat

Svako pretjerivanje je protivno prirodi.

Hipokrat

Mnogi se dive, malo njih zna.

Hipokrat

Ne učiniti ništa je isto ponekad dobar lijek.

Hipokrat

Život je tako kratak, a zanat tako opširan za naučiti.

Hipokrat

Isto tako morate obratiti pažnju na greške pacijenata koji često lažu o uzimanju propisanih lijekova.

Hipokrat

Život je kratak, sticanje znanja dugo, iskustvo varljivo, a povoljna prilika trenutačna.

Hipokrat

Razjasni prošlo, shvati današnje i predvidjeti buduće: to je ljekarova zadaća.

Hipokrat

U vremenu nailazimo na prilike, dok u prilikama ne nailazimo na vrijeme.

Hipokrat

Najnoviji tekstovi...

Pratite nas na Facebooku...

Mudrosti...

" Cilj cijelog života je smrt. "
Sigmund Freud

Inspiracijski citati...

"Vjeruj da možeš – i već si na pola puta do toga. "
Theodore Roosevelt

Motivacijski citati...

"Tajna napretka je u otpočinjanju. "
Mark Twain

Izreke o prijateljstvu...

"Prijatelj neće ići na dijetu zato što si ti debeo. "
Erma Bombeck